BIULETYN | BLOG | LINKI

Ogłoszenia:

Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

zaginęła dorosła kotka

22 kwietnia (piątek) w Międzylesiu po wsschodniej stronie torów zagineła czarno-biała dorosła kotka. Nie jest duża, ale była gruba. Jest łagodna . lecz lękliwa. Może się błąka ranna po lesie? Może została gdzieś przypadkowo zamknięta?
Za pomoc w odnalezieniu Plamki oczekuje nagroda!

Miejscowość: Warszawa
Telefon: 502 312 182